Koszt terapii behawioralnej psa

Spotkanie terapeutyczne trwa około 1,5 godz. i kosztuje 300 PLN (w tej cenie jest także dojazd w obrębie środkowych dzielnic Warszawy).

Taka cena obowiązuje przez 3 pierwsze spotkania, każde następne kosztuje 200 PLN.

Za konsultacje telefoniczne między spotkaniami nie pobieramy opłat.

Aneta Awtoniuk i trenerzy Azorres wyjeżdżają także na indywidualne wezwania do pacjentów poza Warszawę. Koszty dojazdu i pracy behawioralnej lub szkoleniowej w miejscu wskazanym przez Klienta i odległym od Warszawy uzgadniane są indywidualnie.